SPLOŠNI POGOJI

 

1.Veljavnost in uporaba pogojev poslovanja

 

Ti pogoji poslovanja veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran www.erekcija.net, ki je v času sprejetja teh pogojev poslovanja dostopna na spletnem naslovu www.erekcija.net  (v nadaljevanju: spletna stran) in s katero upravlja podjetje DELTA GRAND d.o.o., Domžale, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji poslovanja zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in pri vseh kasnejših obiskih, ne glede na to, ali uporabnik na spletni strani opravi nakup ali ne. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja.

Ti pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi pogoji poslovanja ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da spletne strani ne uporabljajo.

 

 1. Uporaba spletne strani

 

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in pogoji poslovanja spletnega portala. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa mu lahko ponudnik po lastni presoji izbriše uporabniški račun in/ali trajno onemogoči dostop do portala.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletne strani ali za uporabo spletne strani ali njenega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

 

 1. Uporabniki

 

Na spletni strani lahko izdelke naročajo tako registrirani kakor tudi neregistrirani uporabniki. Tako registrirani kot neregistrirani uporabniki nimajo dolžnosti ali obveznosti naročiti oz. kupiti blaga. Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku.

 

Neregistrirani uporabniki

 

Neregistrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki ni opravil registracije na spletni strani, ne glede na to ali je naročil blago preko spletne aplikacije ali ne.

Za neregistrirane uporabnike veljajo enaki pogoji poslovanja kot za registrirane uporabnike.

Neregistrirani uporabnik ni upravičen do dodatnih ugodnosti (npr. popustov) pri večkratnem naročanju.

Neregistrirani uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so določene funkcionalnosti spletne strani dostopne samo tistim uporabnikom, ki so na spletni strani opravili registracijo.

 

 

Registrirani uporabniki

 

Registrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki je opravil registracijo. Registriranemu uporabniku se na spletni strani dodeli uporabniški račun.

Samo registrirani uporabniki imajo možnost do določenih ugodnosti s strani ponudnika ter možnost uporabljati določene funkcije spletne strani.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice oz. ugodnosti povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Ponudnik lahko registriranemu uporabniku po e-pošti pošilja splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletni strani ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa.

 

 1. Potek e-nakupa

 

V postopku nakupa, pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje, se uporabnik lahko seznani z bistvenimi lastnostmi blaga, s ceno blaga, vključno z davkom na dodano vrednost, s stroški dostave, z načini plačila ter z roki dostave.

Cene izdelkov in storitev so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Stroški dostave niso vključeni v ceno. O celotnem znesku plačila (cena izdelka, davek, stroški dostave) je uporabnik obveščen, ko v postopku nakupa opravi svojo izbiro, vendar še pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje.

Nakup blaga poteka v slovenščini, če je na začetku označil, da bo stran delovala v slovenskem jeziku ali pa v tistem jeziku, katerega razume in deluje po korakih, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uporabnik s pomočjo spletne aplikacije nakupuje izdelek ali več teh. Ko izbere količino, lahko izdelke doda v spletno košarico s klikom na „Dodaj v košarico“.

Uporabnik lahko nadaljuje z nakupom zatem, ko potrdi , da je seznanjen s temi Pogoji poslovanja.

Na e-poštni naslov uporabnik prejme sporočilo , v katerem se prikažejo izdelki, ki jih je uporabnik izbral, njihove cene in izbrani način dostave oz. prevzema blaga.

 

 1. Pogodba

 

Pogodba o nakupu blaga se sklepa v slovenskem jeziku ali v jeziku, katerega uporabnik označi na začetku. Pogodba med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena, ko ponudnik potrdi naročilo.

Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe. Ponudnik pogodbe ne shranjuje ter pogodba uporabniku ni dostopna.

Ponudnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe v času 5 delovnih dni od njene sklenitve, če ugotovi, da objavljena cena ali lastnosti izdelka niso pravilne ali da izdelek, ki je bil naročen, ni dobavljiv. O odstopu od pogodbe bo ponudnik obvestil uporabnika po e-pošti v omenjenem roku.

Uporabnik nima pravice odstopiti od pogodbe o nakupu blaga, saj gre za blago, ki je bilo naročeno po natančnih navodilih uporabnika ter je bilo prilagojeno njegovim potrebam.

 

 1. Načini plačila

 

Naročeno blago kupec plača po povzetju kar pomeni, da plača ob prevzemu pošiljke na pošti oz. s strani osebe, ki pošto vroči.

 

Plačilo po predračunu

Pravne in fizične osebe lahko zaprosijo za predračun, na podlagi katerega potem nakažejo znesek naročila na ponudnikov transakcijski račun št.: SI56 3000 0000 1113 014 odprt pri Sberbank banka d.d., Ljubljana.

Za izdajo predračuna mora kupec na spletni strani vpisati vse potrebne podatke (npr. naziv podjetja, naslov, telefon in davčno oz. ID številko). Predračun se generira avtomatsko in ga kupec prejme skupaj s potrjenim naročilom.

Podatki, ki so navedeni na predračunu, se kasneje uporabi tudi za izstavitev računa.

 

Če ob dostavi kupca ni na naslovu, dostavljavec (Pošta Slovenije) pusti obvestilo, da pošiljka čaka na pošti. Pošta Slovenije dostavlja, odvisno od kraja, predvsem v dopoldanskem času.

Ob potrditvi naročila vam bomo sporočili predvideni rok dobave, tako da veste, kdaj lahko pričakujete pošiljko.

POZOR !

Za vsa plačila po povzetju bo pošta Slovenije zaračunala pošiljanje denarja nazaj k ponudniku v vrednosti cca. 5% od vrednosti blaga (npr. za blago v znesku 40 € se plača še cca. 2 € stroškov pošiljanja denarja).

 

 1. Dostava naročenega blaga

 

– navadna dostava (poštna pošiljka preko dostavne službe Pošte Slovenije),

Navadna dostava

Ponudnik bo kupljeno blago dostavili povsod po Sloveniji za enako ceno, v znesku 2,00 EUR, do največ 2kg na naročil-. Ob nakupu 2 škatlic ali več se poštnine ne zaračuna. Na tej spletne strani ni možno naročiti dostave blaga izven Slovenije.

V primeru, da je naročilo na delovni dan izvedeno do 13 ure, pošiljko odpošljemo še isti dan. V primeru, da je naročilo oddano po 13 uri, pošiljko odpošljemo naslednji delovni dan. Pošiljka ponavadi prispe že en (1) dan po odpošiljanju. Uradni rok dostave, za katerega je zavezana Pošta Slovenije, je 3 dni. V primeru, da je blago, katerega ste naročili, pošlo in ga ni več na zalogi ali ob naročilu večje količine blaga vas bomo o predvidenem roku dobave obvestili posebej.

 

 1. Jamstvo za kvaliteto blaga

 

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti in kvalitete, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Kupec mora pregledati ustreznost prejetega blaga takoj, ko je to mogoče. Napake, ki se pri tem odkrijejo, mora kupec nemudoma pisno prijaviti in podrobno opisati napake. Če kupec ne poda prijave, se šteje pogodba za izpolnjeno, razen, če napake pri pregledu ni bilo možno ugotoviti. Kupec lahko blago reklamira najkasneje v 8 dneh od nakupa.

Ponudnik vračila blaga brez prijave napak in njihovega podrobnega opisa ne upošteva. Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga pošlje po pošti. V primeru upravičene reklamacije bo ponudnik povrnil stroške pošiljanja običajne pošiljke. Vrnjeno blago brez plačanih stroškov pošiljanja ne bo sprejeto. Ponudnik pošiljk z odkupnino ne sprejema.

V primeru stvarnih napak na dostavljenem blagu, za katere je odgovoren ponudnik, ponudnik odloča ali bo napako odpravil ali bo blago nadomestil z blagom brez napake. V primeru, da popravilo napak ni uspešno, ima kupec možnost zahtevati znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe.

 

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je pošiljka fizično poškodovana, da v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. To storite tako, da pošiljko odnesete na najbližjo enoto dostavne službe v enakem stanju, kot ste jo prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili), ter izpolnite reklamacijski zapisnik. Ponudnik bo skupaj z dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

Pomembno

– Ko vračate blago v reklamacijo ponudniku, morate priložiti kopijo računa.
– Naslov za vračilo blaga je Delta Grand d.o.o., Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale.
– Priporočamo, da pošiljko pripravite za transport in jo pošljete s priporočeno pošto.
– Stroške pošiljanja krije pošiljatelj, razen če je izrecno v naprej dogovorjeno drugače.
– Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 080 14 24 in na e-naslovu info@erekcija.net

 

Vračilo ne-prevzetih pošiljk

V primeru, da kupec ne prevzame pošiljke, ki bi bila plačana po povzetju (z odkupnino), mu bo ponudnik poslal opomin z nadaljnjimi navodili.

V kolikor bo ponudnik pošiljko ponovno odposlal, mora kupec plačati poštne stroške vračila pošiljke in stroške ponovnega pošiljanja.

V kolikor se kupec na opomin ne odzove, bo ponudnik prisiljen denarni znesek skupaj z izvršilnimi stroški izterjati po sodni poti.

 

 1. Pravica od odstopa nakupa in vračilo blaga

Kupec ima pravico, da vrne neuporabljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-naslov info@erekcija.net, blago pa vrniti v nadaljnjih 30 dneh. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa.

10b. Posebna pravica od odstopa nakupa (garancija na povračilo denarja)
Prodajalec nudi garancijo na povračilo denarja če kupec z blagom ni zadovoljen. V tem primeru je kupec zavezan v roku 15 dni od nakupa obvestiti prodajalca o reklamaciji. Ta je veljavna le, če kupec vrne prvotno kupljeno blago z eno manjkajočo kapsulo. Vrnjeni znesek se zniža za poštne in manipulativne stroške.
 

 1. Varstvo osebnih podatkov

 

Uporabnik se strinja, da ponudnik zbira in obdeluje podatke na njegovem uporabniškem računu. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal, obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik o uporabnikih zbira naslednje podatke:
– ime in priimek,
– naslov,
– telefonska številka,
– naslov e-pošte,
– uporabniško ime,
– geslo v šifrirani obliki,
– ali je naročen na obvestila,
– ali želi biti naveden med referencami ponudnika,
– vsebine vnesene v obrazce za izdelavo vizitk na spletni strani.

 

Uporabnik je ob vnosu podatkov in vsaki njihovi spremembi dolžan le-te popraviti v svojem računu, dostopnem na spletni strani, tako da so podatki v vsakem trenutku točni in ažurni.
Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska spletne strani dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice, ter štirje piškotki sistema »Google Analytics« za namen analize obiskov spletne strani.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik vse omenjene podatke, razen piškotkov, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji, ponudnik hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika, in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato jih ponudnik izbriše, uniči, blokira ali anonimizira.
Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
– dostavni službi, kjer se posreduje uporabnikovo ime in priimek ter naslov,
– če tako določajo veljavni predpisi,
– če je to potrebno za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

 

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki, vzorci itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

 

 1. Omejitev odgovornosti

 

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne ter ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati uporabniku (na njegovi strojni, programski ali drugi opremi ipd.). Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

Vse, kar se nahaja na tej spletni strani je posredovano “takšno, kot je” brez kakršnega koli jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletne strani.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov (e-naslov, geslo), ki jih uporablja za prijavo na spletno stran. Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Spletna stran deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih ali drugih večjih zapletov delovanje spletne strani delno ali v celoti onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletne aplikacije za naročanje slik-olje na platnu. Ponudnik uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi mu nastala zaradi nedelovanja ali oviranega delovanja spletne strani.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino katerekoli druge spletne strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo. Druge spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

Ponudnik bo poravnal odškodnino pri večjih odklonih v kvaliteti uporabljenega materiala le do vsote vrednosti naročila.

 

 1. O podjetju

 

Delta Grand d.o.o.
Ulica Ivana Pengova 22
1230 Domžale

Telefon: 080 14 24 – naročanje in svetovanje

E-mail: info@delta-grand.com
Podpora: info@erekcija.net
Davčna številka: SI50378392, zavezanec za DDV
Matična številka: 2098334000

Transakcijski račun pri SBERBANK banka d.d. Ljubljana: IBAN: SI56 3000 0000 1113 014, SWIFT/BIC: SABRSI2XXX
Transakcijski račun pri BANKA KOPER d.d. Koper: IBAN: SI56 1010 0004 4216 378, SWIFT/BIC: BAKOSI2XXX

 

 1. Končne določbe

 

Ponudnik se po najboljših močeh prizadeva za profesionalen odnos s strankami in v ta namen tudi določi osebo, s katero se lahko kupec, v primeru težav ali pritožb, poveže telefonsko ali po e-pošti.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor pa se spor ne bo dal rešiti sporazumno, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Domžalah, Republika Slovenija. Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti.

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti pogoji poslovanja pa veljajo naprej brez te določbe.
Ti pogoji poslovanja veljajo od 01.06.2015 do preklica oz. objave novih pogojev.